Neuro-vývojová terapie

Neuro-vývojovou terapií (NVT) se snažíme vyřešit příčinu mnoha problémů učení a chování. Přetrvávající primární reflexy mohou způsobit například problémy se psaním, čtením, symptomy ADHD a ADD, dyslexii, dyspraxii, logopedické a ortoptické vady, vertebrogenní potíže (bolesti zad), neurózy, chronickou únavu, autismus, anorexii a bulimii. Primární reflexy hluboce ovlivňují základní fyzické a psychické reakční vzory.

Každé miminko reaguje na podněty vrozenými primárními reflexy. Jsou to automatické, stereotypní pohyby, které vycházejí z mozkového kmene. Tyto stereotypní reflexní pohyby nejen trénují svaly miminka, také slouží jako senzomotorický feedback pro jeho mladý mozek. Pomocí pohybů a vjemů se pomalu vytváří takzvaný vnitřní "bodymap". V prvních měsících života mají vrozené primární reflexy také za úkol zajistit životně důležité funkce. Díky primárním reflexům se mozek postupně naučí správně kontrolovat fungování těla: například zpracovávat vizuální a zvukové informace, získávat rovnováhu a prostorové vidění, hrubou a jemnou motoriku, koordinaci ruka-oko atd.

Když primární reflexy splní svůj úkol, musí být během prvních šesti, nejpozději dvanácti měsíců potlačeny vyššími mozkovými funkcemi. Pokud kontrola vyššími mozkovými funkcemi nad primárními reflexy není dostačující, mohou tyto reflexy zůstat aktivní i v pozdějším věku.  Mnoha z nás má alespoň jeden přetrvávající primární reflex. Pokud ale přetrvává několik primárních reflexů, mohou být kontraproduktivní pro optimální neurologický vývoj. Primární reflexy mohou pak postihnout smyslové vnímání, rovnováhu, koordinaci pohybů a schopnost učení. Případné postižení i jen jedné funkce negativně ovlivňuje i ostatní funkce. Proto kvůli přetrvávajícím primárním reflexům některé děti ve svém vývoji zaostávají a mají i problémy ve škole. Problémy způsobené primárními reflexy mohou přetrvávat i do dospělosti, někteří dospělí pak například špatně zvládají stres každodenního života.

Institut neuro-vývojové terapie má za cíl rozšířit povědomí o Neuro-vývojové terapii, především pak o symptomech a léčbě přetrvávajících primárních reflexů. Proto hlavní činností Institutu neuro-vývojové terapie je pořádání kurzů Neuro-vývojové stimulace ve školní praxi, vzdělávacích akcí a publikační činnost pro odbornou veřejnost, rodiče dětí s problémy učení anebo chování a další zájemce. 

Více informací najdete též v knize Přetrvávající primární reflexy, opomíjený faktor problémů učení a chování (ISBN 978-80-907369-0-0) a na stránkách www.Cortex-Academy.cz

... předtím, než se podíváme na sociálně- emocionální aspekty, nejdříve se musíme zeptat: má toto dítě neurologické nástroje s ohledem na svůj věk potřebné na to, aby uspělo...???

A. E. Tansley

Neuro - vývojová terapie

Neuro-vývojová terapie (NVT) je vysoce individualizovaná léčba, jejíž plán je vypracován pro každého klienta zvlášť.

Neuro-vývojová terapie (NVT) kombinuje různé přístupy a metody, jako jsou zejména:

1. Inhibice primárních reflexů
Ve světě existuje více metod, které se snaží inhibovat primární reflexy, např. Neuways, The Mulhall integration program (MIP), INPP, BrainBalance, Masgutova method, The primary movement, STNR method a další.

2. Senzorická integrace (vestibulární, čití, sluchová a jiné)

3. Speciální pedagogika
Hlavně zlepšení dílčích funkcí jako je zraková diferenciace a paměť, sluchová diferenciace a paměť, intermodalita, serialita a jiné.

4. Fyzioterapie
Důležitá je snaha o co nejlepší provedení cviků, aby nevznikly anebo se odstranily svalové dysbalance. Vhodné jsou různé fyzioterapeutické techniky a metody jako je např. Brunkow, ACT, cvičení na velkých míčích, labilních plochách apod.

5. Vizuální screening (kontrola binokulárních funkcí)
Děti dochází na terapii (spolu s rodiči) jednou za cca 6-8 týdnů, kde se po kontrole stavu naučí další předepsané cviky, které pak cvičí každý den doma.

Neuro- vývojová stimulace

Pohybem se učíme®

Základ Neuro-vývojové stimulace (NVS) ve školní praxi tvoří Neuro-vývojová terapie. Testy i cviky vychází z psychomotorického vývoje dítěte a jsou přizpůsobeny tak, aby mohly být dobře používány i pro větší skupiny dětí. S Neuro-vývojovou stimulací mohou pracovat odborníci jako jsou logopedi, psychologové, pedagogové a speciální pedagogové poté, co úspěšně absolvují úvodní teoretický kurz a pokračovací praktický kurz Neuro-vývojové stimulace.