Aktuality

Více informací o kurzech a seminářích na www.I-NVT.cz


Plánované kurzy a přednášky o Neuro-vývojové terapii:

2017


12.-13. 1. 2017
(Šumperk)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi" pro SPC při MŠ a ZŠ Schola Viva Šumperk.

28.1.2017 (Praha)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro logopedy (uzavřená skupina).

7.2.2017
(Most)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro ZŠ prof. Z. Matějčka (uzavřená skupina).

23.-24. 2. 2017
(Praha 6)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme".

Přihlášky na
 email  Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz.


2.3.2017 (Praha 6)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi. Více informací a přihlášky na email Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz  (Kurz je již obsazen)

16.3.2017 (Praha 6)
Supervize pro absolventy obou kurzů NVS. Více informací a přihlášky na email Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz. (obsazen)

23.3.-.24.3.2017 (Pardubice)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi" pro Dětský rehabilitační centrum Lentilka.

29.3.2017 (Most)
Konference na téma Neuropedagogika na
Základní škole profesora Zdeňka Matějčka. Přednáška na téma Využití Neuro-vývojové terapie a stimulace u dětí se specifickými poruchami učení

7.4.2017 (Brno)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro Dětské rehabilitační centrum Medvídek, Brno 

20.-21.4.2017 (Praha)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme".
Přihlášky na
 email  Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz.

4.5.2017 (Praha)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi. Více informací a přihlášky na email Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz (Kurz je již obsazen).

15.5.2017 (Praha)
Konference pro vedení škol na téma Integrace a inkluze bez rizik pořádaná Nakladatelstvím Forum s.r.o.
Přednáška na téma Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi jako nástroj k inkluzi. http://www.forum-media.cz/detail-produktu/konference-integrace-a-inkluze-bez-rizik.html

20.5.2017 (Praha)
Přednáška na téma Přetrvávající primární reflexy- opomíjený faktor poruch učení a chování  v rámci objevitelských sobot pořádané Centrem pro talentovanou mládež. http://www.ctm-academy.cz/objevitelske-soboty/kurzy-pro-rodice

26.-27.5.2017 (Praha)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme" pro logopedy (uzavřená skupina).

23.6.2017 (Praha)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi. (Kurz je již obsazen)

15.9.2017 (Praha)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi.
Více informací a přihlášky na 
email Volemanova@i-nvt.cz (Kurz je již obsazen)


22.9.2017 (Horšovský Týn)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi. Místo konání: Rehabilitace Šos s.r.o., Horšovský Týn. www.reha-arnika.cz/index.php/71-news/308-kurz-neurovyvojove-terapie
Více informaci a přihlášky na email: helenasosova@gmail.com

5.10.2017 (Brno)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro Dětská fyzioterapie a.s. (uzavřená skupina)

6.10.2017 (Blansko)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro PPP Blansko (uzavřená skupina)

12.-13.10.2017 (Praha)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme".
Přihlášky na
 email  Volemanova@i-nvt.cz (Kurz je již obsazen)

20.10.2017 (Liberec)

Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro PPP Liberec (uzavřená skupina)

2.-3.11.2017 (Brno)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme" pro Dětské rehabilitační centrum Medvídek, Brno (uzavřená skupina)

9.-10.11.2017
(Most)

Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme" pro ZŠ prof. Z. Matějčka (uzavřená skupina)

14.11.2017
(Liberec)
Přednáška o primárních reflexech na celostátní konferenci fyzioterapeutické a ergoterapeutické sekce POUZP a Krajské nemocnice Liberec

16.11.2017 (Praha)
Přednáška o Neuro-vývojové terapie a stimulace pro Kliniku komplexní rehabilitace Monada s.r.o. (uzavřená skupina)

23.-24.11.2017 (Brno)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme" pro Dětská fyzioterapie a.s. (uzavřená skupina)

7.-8.12.2017 (Liberec)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme" pro PPP Liberec (uzavřená skupina)

14.-15.12.2017 (Praha)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme".
Přihlášky na
 email  Volemanova@i-nvt.cz (Kurz je již obsazen)
2016


8.1.2016 Přednáška v rámci konferenci " Senzoricko-senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu". Pořadatelé: Výzkumné centrum hudební akustiky ( MARC), hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze a Ušní, nosní a krční ambulance- centrum léčby hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou.


14. 1- 15. 1. 2016
 (Praha 2)
Dvoudenní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi

25.2.2016 (Praha 6)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi. Více informací a přihlášky na email Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz. 


26.2.2016
Přednáška o neuro-vývojové terapii v rámciv rámci akreditovaného semináře Metodika cvičení dětské jógy

10.3.2016 
(Hradec Králové)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro MŠ, ZŠ a SŠ Daneta, s.r.o.

22.4.2016
Přednáška o neuro-vývojové terapii v rámciv rámci akreditovaného semináře Metodika cvičení dětské jógy brno 01/16  pořádané Českou asociací dětské jógy, o.p.s. více info na http://www.cadj.cz/vzdelavani/seminare/metodika-cviceni-detske-jogy-brno-01-16/

29. 4. 2016
Přednáška na 3. Diagnostických dnech v JÚŠ, která pořádá Somatopedická společnost

3.6.2016 Přednáška o neuro-vývojové terapii v rámciv rámci akreditovaného semináře metodika cvičení dětské jógy 11/16 pořádané Českou asociací dětské jógy, o.p.s. více info na http://cadj.cz/vzdelavani/seminare/metodika-cviceni-detske-jogy-11-2016/

9.- 11. 6. 2016 (Hradec Králové)
Dvoudenní pokračovací 
kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi" pro MŠ, ZŠ a SŠ Daneta, s.r.o.

16. 6. 2016
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme" 
se bude konat 16.6.2016 v Praze 6.
Přihlášky na
 email  Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz. (
kurz je již obsazen
)

23.-24. 6. 2016
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme" 
se bude konat 23. a 24.6.2016 v Praze 6.
Přihlášky na
 email  Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz. (
kurz je již obsazen
).

30.6-1.7.2016
workshopy v rámci 1. klinicko-logopedického sympozia 2016, viz http://logopedickesympozium.webnode.cz/ 

15. 9. 2016 (Hradec Králové)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro Pedagogicko-psychologickou poradnu Královéhradeckého kraje (první skupina).

16. 9. 2016 (Hradec Králové)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro Pedagogicko-psychologickou poradnu Královéhradeckého kraje (druhá skupina).

22.- 23. 9.2016 (Praha)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme" 
se bude konat 22. a 23.9.2016 v Praze 6.
Přihlášky na
 email  Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz.

6. 10. 2016 (Praha)
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme" se bude konat 6.10.2016 v Praze 6.
Přihlášky na
 email  Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz.
(Kurz je již obsazen).

14. 10. 2016 (Brno)

Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro Mateřskou školu Sluníčko.


3.- 4. 11. 2011 (Hradec Králové)

Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi" pro Pedagogicko-psychologickou poradnu Královéhradeckého kraje (první skupina).

10.- 11. 11 2016 (Hradec Králové)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi" pro Pedagogicko-psychologickou poradnu Královéhradeckého kraje (druhá skupina).

25. 11. 2016 (Šumperk)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro SPC při MŠ a ZŠ Schola Viva Šumperk.


8.12.2016
(Hradec Králové)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro Dětský rehabilitační centrum Lentilka.

2015

Kurz „ Úvodní kurz neuro-vývojového programu, Pohybem se učíme“, se bude konat 21.5.2015 v Praze 6.
Přihlášky na
email
Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz


2014


16.10.2014
Kurz „ Úvodní kurz neuro-vývojového programu, Pohybem se učíme“, se bude konat 16.10.2014 v Praze 6. Přihlášky na email Volemanova@i-nvt.cz nebo Volemanova@Red-Tulip.cz .

5. - 6. 9. 2014
Dvoudenní kurz preventivního neuro-vývojového programu pro pedagogy, Praha 6 (DDM6, U boroviček 650/5). Přihlášky na email Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz 

20.6.2014
Kurz „ Úvodní kurz neuro-vývojového programu, Pohybem se učíme“, se bude konat 20.6.2014 v Praze 6.  Přihlášky na email Volemanova@Red-Tulip.cz  nebo telefonicky na 774 82 03 75. Tady najdete pozvánku.

12.6.2014 -Praha
Přednáška o neuro-vývojové terapii v rámciv rámci akreditovaného semináře metodika cvičení dětské jógy 04/14 pořádané Českou asociací dětské jógy, o.p.s. více info na
http://www.cadj.cz/vzdelavani/seminare/akreditovany-seminar-metodika-cviceni-detske-jogy-04-14/

24.4.2014- Brno

Přednáška o neuro-vývojové terapii v rámciv rámci akreditovaného semináře metodika cvičení dětské jógy Brno 03/14 pořádané Českou asociací dětské jógy, o.p.s. více info na http://www.cadj.cz/vzdelavani/seminare/akreditovany-seminar-metodika-cviceni-detske-jogy-brno-03-14/

14.4.2014- Brno, (obsazeno)
Kurz
preventivního neuro-vývojového programu pro pedagogy, Masarykova univerzita Brno, Fakulta sportovních studií, katedra gymnastiky a úpolů.

31.3.2014- Horoměřice
Přednáška o neuro-vývojové terapii, MC Pohoda Horoměrice


24.2.2014- Hovorčovice , MŠ Hovorčovice
Jednodenní 
Úvodní kurz neuro-vývojového programu
 
6.2. 2014 - Praha
Přednáška o neuro-vývojové terapii v rámciv rámci akreditovaného semináře metodika cvičení dětské jógy 01/14 pořádané Českou asociací dětské jógy, o.p.s. více info na http://www.cadj.cz/vzdelavani/seminare/akreditovany-seminar-metodika-cviceni-detske-jogy-01-14/

2013

7.11.2013 Vydali jsme knihu! 
Přetrvávající primární reflexy- opomíjený faktor problémů učení a chování. Knihu je možné objednat přes email volemanova@red-tulip.cz, nebo na seminářích a kurzech o neuro-vývojové terapii za 350 Kč.

Plánované přednášky o neuro-vývojové terapii:

15.1.2013- Beroun, jazyková škola Gill
Přednáška o neuro-vývojové terapie od 14 hodin. Více informace v Jazykové škole Jill, Beroun

6.4.2013- Praha
Přednáška o neuro-vývojové terapii v rámciv rámci akreditovaného semináře metodika cvičení dětské jógy 03 pořádané Českou asociací dětské jógy, o.p.s. více info na http://www.cadj.cz/vzdelavani/seminare/akreditovany-seminar-metodika-cviceni-detske-jogy-03/


13. nebo 14.6.2013- Brno
Přednáška o neuro-vývojové terapii v rámciv rámci akreditovaného semináře metodika cvičení dětské jógy 04 pořádané Českou asociací dětské jógy, o.p.s. více info na http://www.cadj.cz/vzdelavani/seminare/akreditovany-seminar-metodika-cviceni-detske-jogy-04-brno/

30.5.2013- Brno
Kurz Úvod do neuro-vývojové terapie. Masarykova univerzita Brno, Fakulta sportovních studií, katedra gymnastiky a úpolů.


31.10.2013- Hovorčovice MŠ
seminář pro rodiče

3.11.2013- Praha
Workshop pro cvičitelé jógy v spolupráci s českou asociací dětské jógy

7.11.2013 Vydali jsme knihu! 
Přetrvávající primární reflexy- opomíjený faktor problémů učení a chování (ISBN 978-80-905597-0-7). Knihu je možné objednat přes email volemanova@red-tulip.cz, nebo na seminářích a kurzech o neuro-vývojové terapii za 350 Kč.

2012

2.9.2012

Gill Expo 2012- Husovo náměstí Beroun
Přednáška o neuro-vývojové terapii v 11 a 13 hodin!

20-21.10.2012- Praha
Přednáška o neuro-vývojové terapii v rámci Semináře pro cvičitele jógy s dětmi II pořádané Českou asociací dětské jógy, o.p.s. více info na http://www.cadj.cz/vzdelavani/
seminare/seminar-pro-cvicitele-
jogy-s-detmi-ii/10.11.2012-Brno
Přednáška o neuro-vývojové terapii v rámci Semináře pro cvičitele jógy s dětmi II pořádané Českou asociací dětské jógy, o.p.s. více info na http://www.cadj.cz/vzdelavani/
seminare/seminar-pro-cvicitele-
jogy-s-detmi-ii/Co plánujeme

- Kurz "preventivní neuro-vývojový program pro školy" (jen jako pokračování kurzu "Úvod do neuro-vývojové terapie")
Marja Volemanová-Red Tulip, Neuro-vývojová terapie, speciální pedagogika a fyzioterapie 

                                                              


                                                                                                 

                                                                                        Neuro-vývojová terapie (NVT)                                   Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi (NVS)
Red Tulip


 Hlavní stránka:
 Neuro- vývojová terapie


 Symptomy přetrvávajících  primárních reflexů

 Primární reflexy

 Dyslexie a primární reflexy

 Dyspraxie a primární reflexy

 ADD a ADHD a primární reflexy

Vizuální stres

 Fyzioterapie

Rozdíl mezi Neuro-vývojovou terapií (NVT) a stimulací (NVS)

 Ceník

 Kontakt


 O mně

 Dotazníky

 Odkazy

Aktuality

Institut neuro-vývojové terapie