Úvodní strana » Dyspraxie

 

Vyšlo nové rozšířené vydání knihy Přetrvávající primární reflexy, opomíjený faktor problémů učení a chování (ISBN 978-80-907369-0-0). Oproti prvnímu vydání je kniha rozšířena především v části pojednávající o psychomotorickém vývoji dítěte a možnostech, jak jej optimálně podpořit, zejména v prvních měsících po narození dítěte a o kapitolu senzorická integrace v souvislosti s přetrvávajícími primárními reflexy. Knihu je možné objednat přes email volemanova@INVTS.cz, cena za jeden výtisk je 490 Kč (plus poštovné a eventuálně dobírka).  

Publikace

 • VOLEMANOVÁ, M. Přetrvávající primární reflexy, opomíjený faktor poruch učení a chování. Praha: Volemanová Marja Annemiek- Red tulip, 2013. ISBN 978- 80- 905597-0-7
 • VOLEMANOVÁ, M. Primární reflexy, opomíjený faktor poruch učení (bakalářská práce). Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, 2014
 • VOLEMANOVÁ, M. Možnosti ovlivnění vybraných oblastí psychomotorického vývoje dítěte pomocí Neuro-vývojové terapie. (diplomová práce). Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, 2016
 • VOLEMANOVA, M. Přetrvávající primární reflexy- opomíjený faktor problémů učení a chování u dětí. Sborník příspěvků konference Senzoricko-senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu.  8.- 9. ledna 2016, Praha, str. 57-61. ISBN 978- 80-7331-373-9
 • VOLEMANOVA, M. Vývoj řeči a přetrvávající primární reflexy. Sborník příspěvků I. klinicko-logopedického sympozia.  30.června-2. července 2016, Praha, str. 45-49. ISBN 978- 80-270-0011-1
 • JEŽKOVÁ, M. Nepodceňujeme fázi lezení pro zdravý vývoj dítěte. Rozhovor s Marjou Volemanovou. Integrace a inkluze ve školní praxi, ročník IV, číslo 4, prosinec 2016. ISSN 2336-1212
 • VOLEMANOVA, M., LUHANOVÁ, H. Děti-zaměřeno na smysly. Jóga dnes. 2017, leden/únor, str. 74-77. ISSN 977-180393000901
 • VOLEMANOVÁ, M. Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi jako nástroj k inkluzi. Integrace a inkluze ve školní praxi, ročník IV, číslo 9, květen 2017. ISSN 2336-1212
 • VOLEMANOVÁ, M.; KVĚTOŇOVÁ, L. Links between SLI, Motor Development and Literacy Acquisition in Children. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání , ročník 1, číslo 3, 2017. Dostupná na  http://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost/3-2017/
 • VOLEMANOVÁ, M., KVĚTOŇOVÁ, L.  Persisting primary reflexes - one of the causes of behavioral and learning disorders. Sborník příspěvků konference Stejné a jiné v filosofické a speciálněpedagogické praxi, 3.5.2018, Praha. 
 • VOLEMANOVÁ,M. ADHD ve škole. Co s tím? Integrace a inkluze ve školní praxi, ročník VI, číslo 2, říjen 2018. ISSN 2336-1212