Fyzioterapie


Fyzioterapie využívám v rámci Neuro-vývojové terapie, mám osvědčení od Ministerstva zdravotnictví ČR v oboru fyzioterapeut. 

Často jsou klouby, vazy a svaly přetěžovány jednostrannou zátěží (zejména při práci nebo při sportu), po úrazových stavech, onemocnění nebo po psychickém nebo pracovním napětí. I přetrvávající primární reflexy mohou způsobit svalové dysbalance a vadné držení těla. Tyto potíže mohou být odstraněny pomoci fyzioterapie.

Po celkovém vyšetření používám k léčbě různé fyzioterapeutické techniky, jako jsou zejména:
- mobilizace
- měkké techniky (masáže)
- akupresura
-
senzomotorické cvičení
- cvičení k odstranění svalové dysbalance
- posilování hlubokého stabilizačního systému
- cvičení na balónech
- cvičení na labilních plochách
- fyzikální terapie (TENS, EMS, infračervená lampa, biolampa, horká rolka)
- baňkování.

Fyzioterapií se zlepšuje pohybová funkce svalů a kloubů do maximálně možného rozsahu pohybu. Léčebný proces se zrychluje a bolest a ztuhlost svalů a kloubů je snižována nebo úplně odstraněna. Prostřednictvím pohybu, manuálních technik a fyzikální terapie je funkce všech tělesných systémů včetně psychiky cíleně ovlivněna.
 Spolu s pacientem zkusím vždy najít příčinu potíží a pak nastavit optimální léčebný i preventivní program. Pacient se naučí nové pohybové návyky. Samozřejmostí je nácvik správného držení těla a pokud je to vhodné, také návrh na úpravu pracovního režimu či prostředí.

Marja Volemanová-Red Tulip, Neuro-vývojová terapie, speciální pedagogika a fyzioterapie 

                                                               


                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                            Neuro-vývojová terapie (NVT)                                   Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi (NVS)                   

      
Red Tulip


 Hlavní stránka:
 Neuro- vývojová terapie


 Symptomy přetrvávajících  primárních reflexů

 Primární reflexy

 Dyslexie a primární reflexy

 Dyspraxie a primární reflexy

 ADD a ADHD a primární reflexy

Vizuální stres

 Fyzioterapie

Rozdíl mezi Neuro-vývojovou terapií (NVT) a stimulací (NVS)

 Ceník

 Kontakt

 O mně

 Dotazníky

 Odkazy

Aktuality

Institut neuro-vývojové terapie