Úvodní strana » Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapie využívám v rámci Neuro-vývojové terapie, mám osvědčení od Ministerstva zdravotnictví ČR v oboru fyzioterapeut. 

Často jsou klouby, vazy a svaly přetěžovány jednostrannou zátěží (zejména při práci nebo při sportu), po úrazových stavech, onemocnění nebo po psychickém nebo pracovním napětí. I přetrvávající primární reflexy mohou způsobit svalové dysbalance a vadné držení těla. Tyto potíže mohou být odstraněny pomoci fyzioterapie.

Po celkovém vyšetření používám k léčbě různé fyzioterapeutické techniky, jako jsou zejména:

  • mobilizace
  • měkké techniky (masáže)
  • akupresura
  • senzomotorické cvičení
  • cvičení k odstranění svalové dysbalance
  • posilování hlubokého stabilizačního systému
  • cvičení na balónech
  • cvičení na labilních plochách
  • fyzikální terapie (TENS, EMS, infračervená lampa, biolampa, horká rolka)
  • baňkování.

Fyzioterapií se zlepšuje pohybová funkce svalů a kloubů do maximálně možného rozsahu pohybu. Léčebný proces se zrychluje a bolest a ztuhlost svalů a kloubů je snižována nebo úplně odstraněna. Prostřednictvím pohybu, manuálních technik a fyzikální terapie je funkce všech tělesných systémů včetně psychiky cíleně ovlivněna. Spolu s pacientem zkusím vždy najít příčinu potíží a pak nastavit optimální léčebný i preventivní program. Pacient se naučí nové pohybové návyky. Samozřejmostí je nácvik správného držení těla a pokud je to vhodné, také návrh na úpravu pracovního režimu či prostředí.