Úvodní strana » Neuro-vývojová terapie

Neuro-vývojová terapie

Přetrvávající primární reflexy - opomíjený faktor problémů učení a chování

Neuro- vývojovou terapií (NVT) se snažíme vyřešit příčinu mnoha problémů učení a chování. Přetrvávající primární reflexy mohou způsobit například problémy se psaním, čtením, symptomy ADHD a ADD, dyslexii, dyspraxii, logopedické a ortoptické vady, vertebrogenní potíže (bolesti zad), neurózy, chronickou únavu, autismus, anorexii a bulimii. Primární reflexy hluboce ovlivňují základní fyzické a psychické reakční vzory.

Každé miminko reaguje na podněty vrozenými primárními reflexy. Jsou to automatické, stereotypní pohyby, které vycházejí z mozkového kmene. Tyto stereotypní reflexní pohyby nejen trénují svaly miminka, také slouží jako senzomotorický feedback pro jeho mladý mozek. Pomocí pohybů a vjemů se pomalu vytváří takzvaný vnitřní "bodymap". V prvních měsících života mají vrozené primární reflexy také za úkol zajistit životně důležité funkce. Díky primárním reflexům se mozek postupně naučí správně kontrolovat fungování těla: například zpracovávat vizuální a zvukové informace, získávat rovnováhu a prostorové vidění, hrubou a jemnou motoriku, koordinaci ruka-oko atd.

Když primární reflexy splní svůj úkol, musí být během prvních šesti, nejpozději dvanácti měsíců potlačeny vyššími mozkovými funkcemi. Pokud kontrola vyššími mozkovými funkcemi nad primárními reflexy není dostačující, mohou tyto reflexy zůstat aktivní i v pozdějším věku.  Mnoha z nás má alespoň jeden přetrvávající primární reflex. Pokud ale přetrvává několik primárních reflexů, mohou být kontraproduktivní pro optimální neurologický vývoj. Primární reflexy mohou pak postihnout smyslové vnímání, rovnováhu, koordinaci pohybů a schopnost učení. Případné postižení i jen jedné funkce negativně ovlivňuje i ostatní funkce. Proto kvůli přetrvávajícím primárním reflexům některé děti ve svém vývoji zaostávají a mají i problémy ve škole. Problémy způsobené primárními reflexy mohou přetrvávat i do dospělosti, někteří dospělí pak například špatně zvládají stres každodenního života.

Pokud základy nejsou pevné, nemůžeme na nich stavět. Metody, které jsou běžně použivány, jsou pro některé děti příliš těžké. Musíme začít od začátku! Neuro- vývojovou terapií řešíme problémy od základů.  Jak výstižně napsal uznávaný britský odborník zabývající se poruchami učení u dětí A.E. Tansley : " ... předtím, než se podíváme na sociálně- emocionální aspekty, nejdříve se musíme zeptat: má toto dítě neurologické nástroje s ohledem na svůj věk potřebné na to, aby uspělo...???" ("... before looking for social- emotional aspects, first we must ask: does this child have the neurological equipment needed to succeed at his age...???")

Pro správné učení a chování potřebujeme dobrou spolupráci mozku s tělem. Pro čtení potřebujeme plynulé pohyby očí, pro psaní správnou koordinaci ruka-oko, a pro všechny motorické schopnosti potřebujeme dobře pracující rovnovážné ústrojí. Každý problém v těchto oblastech zhoršuje schopnost učit se. Problémy učení tedy nemusí vůbec být způsobeny nízkou inteligencí. Primární reflexy hluboce ovlivňují základní fyzické a psychické reakční vzory. 

" Celé svalové skupiny musí dobře koordinovaně spolupracovat s rovnovážním ústrojím i posturálním systémem na to, aby dítě mohl sedět nebo stát v klidu. Děti, které mají slabě vyvinutý posturální systém, mají problém sedět v klidu a delší dobu se koncentrovat, protože mozek se musí neustále vědomě zabývat a bojovat o kontrolu rovnováhy a držení těla. Tyto funkce měly být automatizovány už v třech letech věku dítěte. I jiné oblasti můžou být zpomaleným vývojem motorických dovedností v nebezpečí... Hyperaktivní děti potřebují neustálý motorický feed- back, aby mohly správně vnímat své okolí a aby mozek správně fungoval... V důsledku nutností neustálého motorického pohybu se nemohou koncentrovat na jeden úkol..." (Sally Goddard-Blythe, Institute for Neuro- Physiological Psychology, Chester UK)

Abychom dítěti dokázali pomoci, musíme vědět, jestli jeho problémy nejsou zapříčiněny fyzickými faktory, jako jsou například přetrvávající primární reflexy. Jestliže zjistíme jejich přítomnost, aplikujeme jednoduché tělesné cvičení, které pomáhá zlepšit nervové spojení mezi mozkem a tělem, a také mezi mozkovými centry navzájem. Tím vytváříme pevný základ pro všechny aspekty učení.

Neuro-vývojová terapie

Neuro-vývojová terapii (NVT) kombinuje poznatky z více metod najednou a používá se u dětí od 4 let, ale je účinná i u dospělých. Léčba je založena na jednoduchých cvicích, které často napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy a tím dáváme mozku druhou šanci, aby se postupně naučil správně kontrolovat fungování těla. Při první návštěvě u Vašeho dítěte uděláme testy na zjištění přetrvávajících primárních reflexů. Poté Vás naučím cviky, které budete každý den s Vašim dítětem provádět (cvičení ale nikdy netrvá déle než cca 10 minut). Na kontrolu pak přijedete přibližně jednou měsíčně, kdy stav dítěte zkontrolujeme a podle potřeby změníme nebo opravíme cviky. Aktivita přetrvávajících primárních reflexů je tedy cvičením přirozeně potlačena, a tím zmizí i související potíže. Nepoužívají se žádné léky. Ráda bych zdůraznila, že jakmile se cvičením začnete, je velmi důležité cvičit pravidelně a celou terapii dokončit. Je dále nutno počítat s tím, že na počátku terapie se může stav dítěte dočasně zhoršit, protože cvičením nejdříve "zboříme" špatné pohybové a reflexní stereotypy a až poté se mohou cvičením vyvinout správné fyzické a psychické reakční vzory. 

Neuro-vývojová terapie (NVT) je vysoce individualizovaná léčba, jejíž plán je vypracován pro každého klienta zvlášť. Neuro-vývojová terapie (NVT) kombinuje různé přístupy a metody, jako jsou zejména:

 • Inhibice primárních reflexů  (Ve světě existuje více metod, které se snaží inhibovat primární reflexy, např. Neuways, The Mulhall integration program (MIP), INPP, BrainBalance, Masgutova method, The primary movement, STNR method a další.)
 • Senzorická integrace (vestibulární, čití, sluchová a jiné)
 • Speciální pedagogika (Hlavně zlepšení dílčích funkcí jako je zraková diferenciace a paměť, sluchová diferenciace a paměť, intermodalita, serialita a jiné.)
 • Fyzioterapie ( Důležitá je snaha o co nejlepší provedení cviků, aby nevznikly anebo se odstranily svalové dysbalance. Vhodné jsou různé fyzioterapeutické techniky a metody jako je např. Brunkow, ACT, cvičení na velkých míčích, labilních plochách apod.)
 • Vizuální screening (kontrola binokulárních funkcí)

Děti dochází na terapii (spolu s rodiči) jednou za cca 6-8 týdnů, kde se po kontrole stavu naučí další předepsané cviky, které pak cvičí každý den doma(cvičení doma ale nikdy netrvá déle než cca 10 minut).Aktivita přetrvávajících primárních reflexů je tedy cvičením přirozeně potlačena, a tím zmizí i související potíže. Nepoužívají se žádné léky.

Lezení

Lezení je jeden z nejdůležitějších pohybových vzorců. Dítě se tím naučí koordinaci ruka-oko (dívá se na pohyby rukou), což je nezbytné proto, abychom se dobře naučili číst a nevynechávali slova/ řádky. Lezením se také zlepší spolupráce vestibulární, proprioceptivní a visuální soustavy.

Hodně děti s problémy se čtením nelezlo!

Psaní

Problémy s psaním můžou být způsobeny přetrvávajícími primárními reflexy. Protože bez:

 • správného držení těla a rovnováhy,
 • dostatečné integrace obou polovin těla,
 • plynulých pohybů rukou,
 • dostatečné jemné motoriky,
 • možnosti jednoduše překročit střed těla a
 • dobře vyvinuté dominantní ruky,

.........je psaní noční můra!