Neuro-vývojová terapie (NVT)                                    Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi (NVS)            Reflexy

Reflexy, které nás zajímají z hlediska dále popisovaných potíží, jsou primární a přechodné reflexy. Pokud tyto reflexy nezmizí, brání ve vývoji vyspělejších (posturálních) reflexů a pohybových vzorců.  

 Primární reflexy


Moroův reflex   MORO reflex          MORO reflex

Moroův objímací reflex je reakcí novorozence na úlek.    

Má 3 fáze:  
  1. Symetrický pohyb rukou nahoru a do stran, s otevřenými dlaněmi, nádech;
  2. Strnutí/zmrznutí. Aktivace sympatického nervového systému- uvolňuje adrenalin a kortisol, prohlubuje dýchání v horních částech plic, zrychluje tep, zvýší krevní tlak, zrudnutí kůže;
  3. Objímavý pohyb horních končetin následovaný výdechem, pláčem nebo křikem.
Tento reflex nastupuje od 28. gestačního týdne věku  (tzn. 28 týden těhotenství) a fyziologicky vymizí do 3-4 měsíce věku dítěte.Funkce reflexu je pomáhát ve vývoji dýchacího mechanismu (in utero), zjednodušuje první nádech, otevře dýchací cesty pří hrozícím se zadušení. Tento reflex také v případě leknutí vyvolá u dítěte silný pláč a tím upozorní matku na nebezpečí. Reflex má také velký vliv na vývoj očních pohybů a kontrolu nad očními svaly a na vývoj rovnováhy.

Problémy při přetrvávající činnosti Moroova reflexu:


 Palmární a plantární reflex           palmární reflex

Jsou to úchopové reflexy rukou i nohou. Tyto reflexy nastupují od 11. gestačního týdne věku a fyziologicky vymizí do 2-3 měsíce. S palmárním reflexem souvisí i Babkin reflex-dlaňoústní.

Problémy při přetrvávající činnosti reflexu:
Palmární reflex:
Plantární reflex:
palmární reflex

 Asymetrický tonický šíjový reflex (ATŠR)          

ATNR

ATŠR je aktivován, když točíme hlavu na jednu nebo na druhou stranu. Tam, kam otočíme hlavu, se ruka i noha natahují, mezitím co druhá ruka i noha se skrčí (u miminka tomu říkáme poloha šermíře). Tento reflex nastupuje od 18. gestačního týdne věku a fyziologicky vymizí do 6. měsíce. Funkce reflexu je zlepšovat svalový tonus a dávat vestibulární stimulace „in utero“, zjednodušuje proces porodu, zabrání tomu, aby miminko zůstalo ležet na břiše s hlavou dolů (nebezpečí udušení), podporuje vznik první koordinace oko-ruka, ovlivňuje vývoj laterality.

Problémy při přetrvávající činnosti ATŠR reflexu:
          ATNR

 

Hledací a sací reflex (rooting-reflex)        rooting- reflex

Hlava se tímto reflexem otočí na stranu doteku (v blízkosti pusy), pusa se otevírá s jazykem vystrčeným ven, jako příprava k sání. Tento reflex nastupuje od 24.-28. gestačního týdne věku a fyziologicky vymizí do 3.-4. měsíce.


Problémy při přetrvávající činnosti reflexů hledacího a sacího:
babkin respons

 Spinální Galantův reflex          spinal galant

Stimulace lumbální oblasti na jednu stranu vyvolává flexi a rotaci kyčle na tu samou stranu. Tento reflex nastupuje od 20. gestačního týdne věku a fyziologicky vymizí do 3.-9. měsíce. Funkce reflexu je pomáhat při porodu, má vliv na kontrolu nad močovým měchýřem a konečníkem.

Problémy při přetrvávající činnosti Spinal Galant reflexu:

 

Tonický labyrintový reflex (TLR - dopředu i dozadu)           TLRTLR do extenze                

TLR dopředu: při flexi hlavy se končetiny skrčí.
TLR dozadu: při extenzi hlavy se končetiny natahují.
Tento reflex nastupuje od 4. gestačního týdne věku (TLR dopředu) a při porodu (TLR dozadu) a fyziologicky vymizí do 4. měsíce (TLR dopředu), resp. do 3 let věku dítěte (TLR dozadu). Funkce reflexu je  procvičit držení hlavy s ohledem na gravitaci a přizpůsobovat tělo s ohledem na měnící se pozice hlavy, tím se zlepšuje koncentrace a oči se naučí lépe spolupracovat

Problémy při přetrvávající činnosti TLR reflexů:       
                                                                                                

 

Přechodné reflexy

Landau reflex             landau

Když zvedneme dítě z podložky tváří k zemi, udrží hlavu v prodloužení trupu, nohy jsou taktéž natažené  v prodloužení trupu. Tento reflex nastupuje od 3-10. měsíce a fyziologicky vymizí do 3,5 let věku dítěte. Funkce: Landau reflex má tlumivý vliv na TLR reflex, zlepšuje svalový tonus, zlepšuje vestibulo-oculární dovednosti.

Problémy při přetrvávající činnosti reflexu Landau:

 

Symetrický tonický šíjový reflex STNR extenze       STNR flexe

(STŠR - ve flexi a extenzi) 

Ve flexi: při flexi hlavy se ruce skrčí a nohy se natahují.

V extenzi: při extenzi hlavy se ruce natahují a nohy skrčí.
Tyto reflexy nastupují od 6.-9. měsíce a fyziologicky vymizí do 9.-11. měsíce věku dítěte. Funkce: inhibuje TLR reflex, pomáhá „rozbít“ TLR reflex v úrovni pánve, naučí nás používat obě poloviny těla odděleně, procvičíme koukání do dálky a zpátky zaostřit na bod poblíž.

Problémy při přetrvávající činnosti STŠR reflexu:           
          STNR                   

Marja Volemanová-Red Tulip, Neuro-vývojová terapie, speciální pedagogika a fyzioterapie Red Tulip


 Hlavní stránka:
 Neuro- vývojová terapie


 Symptomy přetrvávajících  primárních reflexů

 Primární reflexy

 Dyslexie a primární reflexy

 Dyspraxie a primární reflexy

 ADD a ADHD a primární reflexy

Vizuální stres

 Fyzioterapie

Rozdíl mezi Neuro-vývojovou terapií (NVT) a stimulací (NVS)

 Ceník

 Kontakt

 O mně

 Dotazníky

 Odkazy

Aktuality

Institut neuro-vývojové terapie