Pro děti


Pokud základy nejsou pevné, nemůžeme na nich stavět. Metody, které jsou běžně použivány, jsou pro některé děti příliš těžké. Musíme začít od začátku! Neuro- vývojovou terapií řešíme problémy od základů.  Jak výstižně napsal uznávaný britský odborník zabývající se poruchami učení u dětí A.E. Tansley : " ... předtím, než se podíváme na sociálně- emocionální aspekty, nejdříve se musíme zeptat: má toto dítě neurologické nástroje s ohledem na svůj věk potřebné na to, aby uspělo...???" ("... before looking for social- emotional aspects, first we must ask: does this child have the neurological equipment needed to succeed at his age...???")

Neuro- vývojová terapie může pomoci dětem, které mají:
Pro správné učení a chování potřebujeme dobrou spolupráci mozku s tělem. Pro čtení potřebujeme plynulé pohyby očí, pro psaní správnou koordinaci ruka-oko, a pro všechny motorické schopnosti potřebujeme dobře pracující rovnovážné ústrojí. Každý problém v těchto oblastech zhoršuje schopnost učit se. Problémy učení tedy nemusí vůbec být způsobeny nízkou inteligencí.  

Primární reflexy hluboce ovlivňují základní fyzické a psychické reakční vzory.

" Celé svalové skupiny musí dobře koordinovaně spolupracovat s rovnovážním ústrojím i posturálním systémem na to, aby dítě mohl sedět nebo stát v klidu. Děti, které mají slabě vyvinutý posturální systém, mají problém sedět v klidu a delší dobu se koncentrovat, protože mozek se musí neustále vědomě zabývat a bojovat o kontrolu rovnováhy a držení těla. Tyto funkce měly být automatizovány už v třech letech věku dítěte. I jiné oblasti můžou být zpomaleným vývojem motorických dovedností v nebezpečí... Hyperaktivní děti potřebují neustálý motorický feed- back, aby mohly správně vnímat své okolí a aby mozek správně fungoval... V důsledku nutností neustálého motorického pohybu se nemohou koncentrovat na jeden úkol..." ( Sally Goddard-Blythe, Institute for Neuro- Physiological Psychology, Chester UK)
.

Každé miminko reaguje na podněty vrozenými primárními reflexy. Jsou to automatické, stereotypní pohyby, které vycházejí z mozkového kmene. Tyto stereotypní reflexní pohyby nejen trénují svaly miminka, také slouží jako senzomotorický feedback pro jeho mladý mozek. Pomocí pohybů a vjemů se pomalu vytváří takzvaný vnitřní "bodymap". V prvních měsících života mají vrozené primární reflexy také za úkol zajistit životně důležité funkce. Díky primárním reflexům se mozek postupně naučí správně kontrolovat fungování těla: například zpracovávat vizuální a zvukové informace, získávat rovnováhu a prostorové vidění, hrubou a jemnou motoriku, koordinaci ruka-oko atd.

Když primární reflexy splní svůj úkol, musí být během prvních šesti, nejpozději dvanácti měsíců potlačeny vyššími mozkovými funkcemi. Pokud kontrola vyššími mozkovými funkcemi nad primárními reflexy není dostačující, mohou tyto reflexy zůstat aktivní i v pozdějším věku.  Většina z nás má alespoň jeden přetrvávající primární reflex. Pokud ale přetrvává několik primárních reflexů, mohou být kontraproduktivní pro optimální neurologický vývoj. Primární reflexy mohou pak postihnout smyslové vnímání, rovnováhu, koordinaci pohybů a schopnost učení. Případné postižení i jen jedné funkce negativně ovlivňuje i ostatní funkce. Proto kvůli přetrvávajícím primárním reflexům některé děti ve svém vývoji zaostávají a mají i problémy ve škole. Problémy způsobené primárními reflexy mohou přetrvávat i do dospělosti, někteří dospělí pak například špatně zvládají stres každodenního života.

Abychom dítěti dokázali pomoci, musíme vědět, jestli jeho problémy nejsou zapříčiněny fyzickými faktory, jako jsou například přetrvávající primární reflexy. Jestliže zjistíme jejich přítomnost, aplikujeme jednoduché tělesné cvičení, které pomáhá zlepšit nervové spojení mezi mozkem a tělem, a také mezi mozkovými centry navzájem. Tím vytváříme pevný základ pro všechny aspekty učení.

Neuro- vývojovou terapii používáme u dětí od 4 let.  Naučím Vás cviky, které budete každý den s Vašim dítětem provádět (cvičení ale nikdy netrvá déle než cca 10 minut). Na kontrolu pak přijedete přibližně jednou měsíčně, kdy stav dítěte zkontrolujeme a podle potřeby změníme nebo opravíme cviky. Aktivita přetrvávajících primárních reflexů je tedy cvičením přirozeně potlačena, a tím zmizí i související potíže. Nepoužívají se žádné léky.

Chcete-li se orientačně dozvědět, jestli neuro- vývojová terapie může pomoci i Vašemu dítěti, můžete vyplnit dotazník,Marja Volemanová-Red Tulip, Neuro-vývojová terapie, speciální pedagogika a fyzioterapie 

                                                              


                                                                                                   

                                                                                                                Pro děti                    Pro dospělé                    Pro školy                    
Red Tulip


 Hlavní stránka:
 Neuro- vývojová terapie


 Symptomy přetrvávajících  primárních reflexů

 Primární reflexy

 Dyslexie a primární reflexy

 Dyspraxie a primární reflexy

 ADD a ADHD a primární reflexy

Vizuální stres

 Fyzioterapie

 Ceník

 Kontakt

 O mně

 Dotazníky

 Odkazy

Institut neuro-vývojové terapie