Pro školy

Neuro-vývojová stimulace v školní praxi- Pohybem se učíme®

Zralost dítěte pro nástup do školy se ne vždy shoduje se školním věkem, kdy dítě nastupuje. Aby se dítě dobře učilo ve škole, musí mít schopnost sedět v klidu, musí umět se soustředit, správně držet tužku a potřebuje řadu dobře vyvinutých očních pohybů, potřebných pro sledování psaného textu bez toho, aby přeskakovalo slova nebo řádky.

Je čím dále jasnější, že kontrola rovnováhy, motorické dovednosti, integrace primárních reflexů a senzorická integrace jsou důležité pro to, aby se dítě dobře učilo.

Základ neuro-vývojové stimulace tvoří neuro-vývojová terapie. Testy i cviky jsou přizpůsobeny tak, aby mohly být dobře používány pro větší skupiny dětí. Neuro-vývojová stimulace je vhodný pro děti od 4 let. 

Základ tohoto programu je terapeutická neuro- vývojová terapie. Testy i cviky jsou přizpůsobeny tak, aby mohly být dobře používány pro větší skupiny dětí. Preventivní neuro-vývojový pohybový program je vhodné pro děti od 4 let. Můžeme ho ale používat pro jakýkoliv věk (optimálně asi kolem 7 let).

Základ programu je založen na jednoduchých cvicích, které často napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy, a tím dáváme mozku druhou šanci, aby se postupně naučil správně kontrolovat fungování těla. Cviky jsou různé, od jednoduchého zvedání hlavy až po lezení a používání všech části těla najednou. Cviky se dělají plynulým a kontrolovaným způsobem. Všechny cviky se provádí vleže na zemi, což pomáhá při rozvoji správného držení hlavy a těla, protože to je základ pro správné držení těla v pozdějším věku. Zlepšujeme schopnost používání a rozlišování levé a pravé strany těla, stejně tak i horní a dolní části těla (což je základní předpoklad pro správnou koordinaci). Cviky se dělají každý školní den, přibližně 5-10 minut (například před začátkem učení). Jeden z nejdůležitějších rozdílů mezi školním programem neuro- vývojové terapie a jinými programy k zlepšování rovnováhy a koordinace je to, že těmito cviky nejdříve začínáme rozvíjet rovnováhu, a až později přidáváme další dovednosti. Program je použitelný pro celé třídy, nejen pro děti se zjevnými problémy učení.

Proč používat Neuro-vývojové stimulace?

Pohyb je první jazyk dítěte. Dítě prozkoumává svět pohybem. Dítě získává kontrolu nad svým tělem pouze správnými pohybovými stereotypy. "Nejsložitější pohybová dovednost je sedět v klidu!"( N. Rowe, 1995- Institute of Transpersonal Psychology). Dokud dítě nezíská kontrolu nad svými pohyby a schopnost sedět nebo stát klidně/nehybně, nemá základní nástroje nezbytné pro učení.

Motorický vývoj sleduje v prvním roce života přesný "harmonogram", který je pro všechny děti téměř stejný. Dříve než může dítě získat kontrolu nad zbytkem těla, musí se naučit ovládat hlavu.

Dítě začíná pohyby celého těla (tzv. holokinetické stadium hybnosti). Každý pohyb hlavy je spojen s reflexní odpovědí končetin. Později se vyvíjí nezávislé pohyby hlavy a končetin a možnost překročit „střed těla“ končetinami, což je nezbytné pro křížové pohyby. Dítě se také musí naučit pohybovat hlavou dopředu a dozadu bez toho, aby to vyvolalo reflexní pohyb končetin.

Vývoj smyslových orgánů sleduje také dané pořadí. První smyslový orgán který se vyvíjí je rovnovážné ústrojí, jeho vývoj začíná už kolem 6.- 8. týdnu těhotenství. Po porodu se musí dítě naučit „seřídit“ rovnovážné ústrojí s ostatními smyslovými orgány a vjemy. Pokud se tak nestane, bude mít dítě problém s rovnováhou (A. J. Ayres- terapeut a psycholog z Institutu for Brain Research na Univerzitě of California). Rovnovážné ústrojí funguje jako vnitřní kompas, který neustále kontroluje a koriguje ostatní systémy v těle, aby dítě vědělo kde se v prostoru nachází.

Hned po vývoji rovnovážného ústrojí se začne vyvíjet hmat. Hodně dětí je buď hypersenzitivní (velmi citlivé) nebo hyposenzitivní (málo citlivé) pro dotek. Cviky na zemi stimulují interakci mezi hmatem a rovnovážným ústrojím (taktilně- vestibulární interakci).

I sluch je hodně důležitý pro čtení, pravopis a výslovnost. Pokud se nenaučíme dobře slyšet hlásky, je těžké se naučit správně psát (proč bychom psali b a d jinak, když to slyšíme stejně?).

Zrak se vyvine až po narození. Základ oční motoriky a visuální dovednosti je spojen s rovnovážným ústrojím a pohybovým vývojem v prvních měsících života. Hodně dětí kompenzuje defekty rovnovážného ústrojí očima, ale následek toho je, že je přetížen visuální systém dítěte. Děti pak mívají visuální stres a problémy se zpracováváním visuální informace. Děti, které používají zrak jako kompenzaci defektu rovnovážného ústrojí mají problémy s jemnějšími zrakovými dovednostmi, jako jsou určování vzdálenosti, plynulé pohyby očí do stran (nutné pro čtení psaného textu) a schopnost rychle zaostřit zrak na předměty v dálce a nablízku (důležité když dítě potřebuje např. něco opsat z tabule).

Školní program je navržen tak, aby dítě získalo základ, na kterém může stavět ostatní studijní zkušenosti.

Ve třídě budou pak děti klidnější a budou schopné se koncentrovat na vyučování. To znamená, že učitelé nemusí trávit tolik času napomínáním žáků a mají více času na učení.

Jak používat Neuro-vývojovou stimulaci?

Preventivní neuro-vývojová stimulace je založen na jednoduchých cvicích, které často napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy, aby se mozek postupně naučil správně kontrolovat fungování těla. Cviky často napodobují pohybové vzorce 6.- 9. měsíčního dítěte, které jsou základem pro všechny další cílené pohyby, jako jsou například pohyby jemné motoriky. Cviky se musí dělat v určitém pořadí. Až se všechny děti naučí cviky provádět zcela automaticky, může skupina pokračovat dalšími cviky.

Je ale nutné zdůraznit, že tento program trvá 9-12 měsíců. Každý (školní) den se cvičí cca 10 minut. Pokud se necvičí denně, výsledky nebudou tak uspokojivé.

 

Některé citáty k tématu:

A.E. Tansley, britský odborník zabývající se poruchami učení u dětí  řekl:"...before looking for social- emotional aspects, first we must ask: does this child have the neurological equipment to succees at his age...???"

Jean Ayre- occupational therapist a developmental psychologist u Institutu for Brain Research na Univerzitě of California:" You must know where you are, before you know, who you are."

Sally Goddard- ředitelka Institute for Neuro- Physiological Psychology:" Children with unhibited Moro reflex are the end of the day like a shaken bottle of cola: ready to explode." 

Nancy Rowe- Institute of Transpersonal Psychology:" The highest grade of movement is the ability of standing still."


 

MMarja Volemanová-Red Tulip, Neuro-vývojová terapie, speciální pedagogika a fyzioterapie

                                                       


                                                                                                  

                                                                                                                Pro děti                    Pro dospělé                    Pro školy                    
Red Tulip


 Hlavní stránka:
 Neuro- vývojová terapie


 Symptomy přetrvávajících  primárních reflexů

 Primární reflexy

 Dyslexie a primární reflexy

 Dyspraxie a primární reflexy

 ADD a ADHD a primární reflexy

Vizuální stres

 Fyzioterapie

 Ceník

 Kontakt

 O mně

 Dotazníky

 Odkazy

Institut neuro-vývojové terapie