Úvodní strana » Reflexy » Primární reflexy

Primární reflexy

Moroův reflex

Moroův objímací reflex je reakcí novorozence na úlek.

Má 3 fáze:  

 • Symetrický pohyb rukou nahoru a do stran, s otevřenými dlaněmi, nádech;
 • Strnutí/zmrznutí. Aktivace sympatického nervového systému- uvolňuje adrenalin a kortisol, prohlubuje dýchání v horních částech plic, zrychluje tep, zvýší krevní tlak, zrudnutí kůže;
 • Objímavý pohyb horních končetin následovaný výdechem, pláčem nebo křikem.

Tento reflex nastupuje od 28. gestačního týdne věku  (tzn. 28 týden těhotenství) a fyziologicky vymizí do 3-4 měsíce věku dítěte.Funkce reflexu je pomáhát ve vývoji dýchacího mechanismu (in utero), zjednodušuje první nádech, otevře dýchací cesty pří hrozícím se zadušení. Tento reflex také v případě leknutí vyvolá u dítěte silný pláč a tím upozorní matku na nebezpečí. Reflex má také velký vliv na vývoj očních pohybů a kontrolu nad očními svaly a na vývoj rovnováhy.

Problémy při přetrvávající činnosti Moroova reflexu

 • poruchy soustředění - hyperaktvivta (ADHD) nebo naopak hypoaktvivta (ADD)
 • extrémní plachost
 • malé sebevědomí
 • citlivost na světlo, problémy s černými písmenky na bílém papíře
 • alergie
 • syndrom vyhoření („burn out“)
 • problémy s imunitou
 • „stimulus bound“- nemůže odfiltrovat žádné stimuly, problémy  s koncentrací
 • agrese
 • je emočně labilní
 • nemá rád překvapení
 • problémy s ovládáním pohybů očí
 • nezná hranice (fyzické,  emoční, prostorové ani časové)

eva-moro.jpgmoro.jpg


Palmární a plantární reflex

Jsou to úchopové reflexy rukou i nohou. Tyto reflexy nastupují od 11. gestačního týdne věku a fyziologicky vymizí do 2-3 měsíce. S palmárním reflexem souvisí i Babkin reflex-dlaňoústní.

Problémy při přetrvávající činnosti reflexu

Palmární reflex:

 • špatná jemná motorika (pohyby rukou)
 • špatné držení tužky
 • špatná artikulace - existuje spojení mezi pohyby rukou a pohyby úst (Babkin respons)
 • ruka může být hodně citlivá na dotek
 • dítě dělá pohyby úst/ jazykem, když zkouší psát                                    

Plantární reflex:

 • špatné našlapování chodidla při chůzi
 • problémy s rovnováhou 

míša-palmární a plantární.pngpalmární.jpgplantární.jpg


Asymetrický tonický šíjový reflex (ATŠR)

ATŠR je aktivován, když točíme hlavu na jednu nebo na druhou stranu. Tam, kam otočíme hlavu, se ruka i noha natahují, mezitím co druhá ruka i noha se skrčí (u miminka tomu říkáme poloha šermíře). Tento reflex nastupuje od 18. gestačního týdne věku a fyziologicky vymizí do 6. měsíce. Funkce reflexu je zlepšovat svalový tonus a dávat vestibulární stimulace „in utero“, zjednodušuje proces porodu, zabrání tomu, aby miminko zůstalo ležet na břiše s hlavou dolů (nebezpečí udušení), podporuje vznik první koordinace oko-ruka, ovlivňuje vývoj laterality.

Problémy při přetrvávající činnosti ATŠR reflexu

 • problémy koordinací ruka-oko
 • problémy se psaním, protože je těžké ovládat ruku
 • problémy dát ruku přes střed těla - například dítě, které píše pravou rukou, má problémy psát na levé straně papíru
 • nesoulad mezi mluveným a psaným projevem
 • problém s rozvojem laterálních pohybů očí, jako je sledování řádků očima, což je nutnost pro čtení i psaní
 • zhoršená automatická kontrola rovnováhy
 • bilaterální integrace- používání obou polovin těla odděleně
 • přetrvávání zkřížené nebo nejasné laterality (např. dítě neupřednostňuje jednu ruku při psaní) i po dovršení 8 let věku

ATŠR pri_psani.jpgatšr.jpg


Hledací a sací reflex (rooting-reflex)

Hlava se tímto reflexem otočí na stranu doteku (v blízkosti pusy), pusa se otevírá s jazykem vystrčeným ven, jako příprava k sání. Tento reflex nastupuje od 24.-28. gestačního týdne věku a fyziologicky vymizí do 3.-4. měsíce.

Problémy při přetrvávající činnosti reflexů hledacího a sacího

 • jazyk zůstane v puse příliš vpředu (jazyk skoro kouká ven), tím je ztíženo žvýkání a polykání, dítě může slintat
 • problémy s mluvením/ articulací
 • špatná jemná motorika
 • nadměrná citlivost v oblasti kolem pusy

míša-sací.png


Spinální Galantův reflex

Stimulace lumbální oblasti na jednu stranu vyvolává flexi a rotaci kyčle na tu samou stranu. Tento reflex nastupuje od 20. gestačního týdne věku a fyziologicky vymizí do 3.-9. měsíce. Funkce reflexu je pomáhat při porodu, má vliv na kontrolu nad močovým měchýřem a konečníkem.

Problémy při přetrvávající činnosti Spinal Galant reflexu

 • problém sedět v klidu
 • problémy s koncentrací a koordinací
 • špatné držení těla
 • pomočování nad 5. let věku
 • může spoluzpůsobit vývoj skoliozy

spinální galantův.jpg


Tonický labyrintový reflex (TLR - dopředu i dozadu)

TLR dopředu: při flexi hlavy se končetiny skrčí.

TLR dozadu: při extenzi hlavy se končetiny natahují.

Tento reflex nastupuje od 4. gestačního týdne věku (TLR dopředu) a při porodu (TLR dozadu) a fyziologicky vymizí do 4. měsíce (TLR dopředu), resp. do 3 let věku dítěte (TLR dozadu). Funkce reflexu je  procvičit držení hlavy s ohledem na gravitaci a přizpůsobovat tělo s ohledem na měnící se pozice hlavy, tím se zlepšuje koncentrace a oči se naučí lépe spolupracovat.

Problémy při přetrvávající činnosti TLR reflexů

 • problémy s rovnováhou, nevolnost způsobená jízdou autem
 • horší držení těla, hypertonus (TLR dozadu) nebo hypotonus (TLR dopředu) svalů, kulatá záda (TLR dopředu) nebo naopak tendence chodit po špičkách (TLR dozadu)
 • neschopnost vidět vzdálenosti
 • horší konvergence očí, děti píšou zdola nahoru
 • dítě se nenaučí otočit obraz v mozku- vidí svět vzhůru nohama (up side down)

TLR do ext.jpgTLR do flexe.jpg​​​​​​​

 

Přechodné reflexy

Landau reflex

Když zvedneme dítě z podložky tváří k zemi, udrží hlavu v prodloužení trupu, nohy jsou taktéž natažené  v prodloužení trupu. Tento reflex nastupuje od 3-10. měsíce a fyziologicky vymizí do 3,5 let věku dítěte. Funkce: Landau reflex má tlumivý vliv na TLR reflex, zlepšuje svalový tonus, zlepšuje vestibulo-oculární dovednosti.

Problémy při přetrvávající činnosti reflexu Landau

 • přítomnost Landauova reflexu svědčí o nepotlačeném TLR reflex
 • špatná rovnováha
 • problémy s rychle střídajícími se pohyby: běhání, skákání na jedné noze, skákání snožmo- protože dítě  nemůže vědomě natáhnout nohy

Symetrický tonický šíjový reflex

(STŠR - ve flexi a extenzi) 

Ve flexi: při flexi hlavy se ruce skrčí a nohy se natahují.

V extenzi: při extenzi hlavy se ruce natahují a nohy skrčí.

Tyto reflexy nastupují od 6.-9. měsíce a fyziologicky vymizí do 9.-11. měsíce věku dítěte. Funkce: inhibuje TLR reflex, pomáhá „rozbít“ TLR reflex v úrovni pánve, naučí nás používat obě poloviny těla odděleně, procvičíme koukání do dálky a zpátky zaostřit na bod poblíž.

Problémy při přetrvávající činnosti STŠR reflexu

 • tendence „se zhroutit“, dítě skoro leží na konci školní hodiny hlavou na stole
 • špatná komunikace horní a dolní poloviny těla
 • veškeré problémy učení
 • nemůže normálně lézt (jedině s nohama nahoru nebo zablokovanými lokty),
 • problémy s opsáním textu z tabule
 • sedí na jedné nebo na obou nohou, „visí“ na židli, leží na stole
 • problémy zaostřit oči do dálky a rychle zpět, špatné 3D vidění
 • nemůže se soustředit, když musí neustále sedět v jedné poloze
 • hůř se naučí plavat (plave radši pod vodou)

stšr do extenze.jpgstšr do flexe.jpg